AllorA Odstraňovač nátěrů 5l - R013
  • AllorA Odstraňovač nátěrů 5l - R013

AllorA Odstraňovač nátěrů 5 L - R013

2 055,00 Kč
Cena včetně DPH Dodání do 7 dnů

AllorA Odstraňovač nátěrů 5 L
R013

Počet
Dodání do 3 týdnů

AllorA Odstraňovač nátěrů 5 L.
Tekutý odstraňovač nátěrů k odstraňování 2K nátěrových hmot z kovových povrchů.
Obsahuje kyseliny a rozpouštědla.

H 290 Může být žíravý pro kovy
H 302 Zdraví škodlivý při požití
H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování

AllorA
P11ALLR013