• Nové

BASLAC 40-450 HS Univerzální bezbarvý lak VOC + BASLAC 50-420 Tužidlo normal pro VOC bezbarvé laky

6 707,00 Kč
S DPH 7 dnů

BASLAC 40-450 HS Univerzální bezbarvý lak VOC, 5 l
+ BASLAC 50-420 Tužidlo normal pro VOC bezbarvé laky, 2,5 l

Počet
Dodání do 14 dnů

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-03-30

baslac® HS UNIVERZÁLNÍ BEZBARVÝ LAK VOC, 5 l.
Lak má vysoký obsah pevných částic, dobrá aplikace a rozliv. Vytváří vysoce tvrdý povrch. Tužidlo vybírejte dle okolní teploty a velikosti lakovaného povrchu. Míchá se v poměru 2 : 1 + 10% s 50-415 (-420, -430) a s 60-05, (-20, -30).
H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

baslac® 2K TUŽIDLO NORMAL PRO VOC BEZBARVÉ LAKY, 2,5 l
H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H 361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

BASLAC
BBAL2101