AllorA Ředidlo - normal 5 L (akrylátové) -30-25

825,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

AllorA Ředidlo - normal 5 L (akrylátové)
PALL-30-25

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy zakoupen: 2022-09-30

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

AllorA Ředidlo - normal 5 L (akrylátové)

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

AllorA
PALL30-25