AllorA Odstraňovač silikonu 5 litrů, 56-22

507,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

AllorA Odstraňovač silikonu 56-22, 5 L
AllorA 56-22

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy zakoupen: 2022-09-30

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

AllorA Odstraňovač silikonu 56-22, 5 L.

Odstraňovač silikonu povrch důkladně vyčistí a odmastí.

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 336 Může způsobit ospalost a závratě
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

AllorA
PALL56-22