Allora mycí ředidlo special, 20 l- V100
  • Allora mycí ředidlo special, 20 l- V100

AllorA mycí ředidlo special, 20 L - V100

882,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

AllorA mycí ředidlo special, 20 L
AllorA V100

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-02-20

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

AllorA mycí ředidlo special, 20 L

Mycí ředidlo do myčky stříkacích pistolí.

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 318 Způsobuje vážné poškození očí
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H 371 Může způsobit poškození orgánů
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

AllorA
PALLORA V100