AllorA Ředidlo na mytí 60l-V102
  • AllorA Ředidlo na mytí 60l-V102
  • AllorA Ředidlo na mytí 60l-V102

AllorA Ředidlo na mytí 60 L - V102

5 386,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

AllorA Ředidlo na mytí, 60 L
AllorA V102

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-01-11

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

AllorA Ředidlo na mytí, 60 L

Mycí ředidlo do myčky stříkacích pistolí.

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 318 Způsobuje vážné poškození očí
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

AllorA
P11ALLV102