AllorA Nitroředidlo C6000, 9 L - P16OSTAT037

819,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

AllorA Nitroředidlo C6000, 9 L
AllorA P16OSTAT037

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-01-05

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

AllorA Nitroředidlo C6000, 9 L

Ředidlo na ředění nitrocelulózových nátěrových hmot, čištění nářadí a do myček pistolí.
Pouze pro odborné použití.

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 318 Způsobuje vážné poškození očí
H 336 Může způsobit ospalost a závratě
H 361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

AllorA
P16OSTAT037