BASLAC 65-10 Blending Reducer
  • BASLAC 65-10 Blending Reducer

BASLAC 65-10 Blending Reducer - Rozstřikové ředidlo - 0,5 L

334,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 65-10 Blending Reducer - ROZSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO pro bezbarvé laky 40-,  0,5 L

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-06-27

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

baslac® ROZSTŘIKOVÉ ŘEDIDLO pro bezbarvé laky 40-, 0,5 L.
Pro použití k rozlivu rozstřikových zón nebo pro rozstřik bezbarvého laku.

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 336 Může způsobit ospalost a závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

BASLAC
BAS-65-10-0.5