Allora Tmel - light 1,5 L, PALL22-P34-1,5

363,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

Allora Tmel - light, 1,5 L
PALL22-P34-1,5 

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2022-03-21

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

Allora Tmel - light 1,5 L

Univerzální lehký tmel s nízkou hustotou k vyplnění nerovností.
Specifická hustota produktu 1,27 kg/l (běžné tmely 2 kg/l).
Výborná přilnavost na nerezové oceli, hliníku a kovových podkladech. Velmi jednoduchá aplikace.
Vytváří neporézní, hladký povrch. Vynikající brousitelnost od P120 - 240.

Aplikace při teplotě min. 10 °C. Míchací poměr: 22-P34 univerz. lehký tmel 100 % (objemově) a tužidlo 2 - 3 %.
Tmel a tužidlo je třeba důkladně promíchat, dokud barva není rovnoměrná. Je nutné dodržet poměr tužení.
Nadměrné množství tužidla může způsobit změnu barvy na vrchním nátěru a zkrátit dobu zpracovatelnosti.
Množství tužidla pod 2 % může mít za následek prodloužení doby schnutí.

Brousitelné 15 - 20 min při 20 °C. Doba zpracovatelnosti 3 - 4 min při 20 °C.
Nedoporučujeme používat infračervené nebo jiné vysokoteplotní sušicí zařízení, pokud není možné regulovat teplotu, zatímco maximální teplota pro sušení tmelu je 45 °C.
Podklady: Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
Optimální přilnavosti dosáhnete na dobře obroušeném povrchu.
Barva: béžová.
VOC: VOC 2004/42/IIB(c) (250)<250.

Informace o nebezpečnosti (H věty)
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

AllorA
PALL22-P34-1,5