• Nové
Allora Tmel se skelným vláknem 1 L
  • Allora Tmel se skelným vláknem 1 L

Allora Tmel se skelným vláknem, 1 L, PALL22-P38-1

241,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

Allora Tmel se skelným vláknem, 1 L
PALL22-P38-1

Počet
Skladem

Allora Tmel se skelným vláknem 1 L, PALL22-P38-1. 

Polyesterový tmel se skelným vláknem pro zvýšenou odolnost. Vhodný pro opravy polyesterových dílů a malých zrezivělých ploch. Specifická hustota 1,23 kg/l. Výborná přilnavost na nerezové oceli, hliníku a kovových podkladech.
Velmi snadno se brousí s jemnými brusnými papíry, počínaje P120.
Vynikající brousitelnost od P120. P120-150 (na malé části), P80 (větší části).

Aplikace při teplotě min. 10 °C. Míchací poměr: 22-P38 tmel se skelným vláknem 100 % (objemově) a tužidlo 2 - 3 %. Tmel a tužidlo je třeba důkladně promíchat, dokud barva není rovnoměrná. Je nutné dodržet poměr tužení.
Nadměrné množství tužidla může způsobit změnu barvy na vrchním nátěru a zkrátit dobu zpracovatelnosti.
Množství tužidla pod 2 % může mít za následek prodloužení doby schnutí.

Brousitelné 20 min při 20 °C. Doba zpracovatelnosti 3 - 4 min při 20 °C. Nedoporučujeme používat infračervené nebo jiné vysokoteplotní sušicí zařízení, pokud není možné regulovat teplotu, zatímco maximální teplota pro sušení tmelu je 45 °C. Podklady: Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
Optimální přilnavosti dosáhnete na dobře obroušeném povrchu.
Barva: zelená.
VOC: VOC 2004/42/IIB(c) (250)<120.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

AllorA
PALL22-P38-1