Jednosložkový polymerový MS tmel
  • Jednosložkový polymerový MS tmel

3M Jednosložkový polymerový MS tmel, bílý, 310 ml - 3M 08855

771,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

3M Jednosložkový polymerový MS tmel, bílý, 310 ml
3M 08855

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-09-01

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

3M Jednosložkový polymerový MS tmel, bílý, 310 ml

Lze okamžitě přelakovat barvami na vodní bázi.

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H 372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P3M08855