BASLAC 50-30 2K Hardener Slow
  • BASLAC 50-30 2K Hardener Slow

BASLAC 50-30 2K Hardener Slow - 2K Tužidlo dlouhé, 0,5 L

698,00 Kč
Cena včetně DPH

BASLAC 50-30 2K Hardener Slow
- 2K Tužidlo dlouhé, 0,5 L

Počet
Dodání do 14 dnů

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-08-14

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

baslac® BASLAC 50-30 2K Hardener Slow - 2K Tužidlo dlouhé, 0,5 L


Informace o nebezpečnosti (H věty):

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 302 Zdraví škodlivý při požití
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

BASLAC
BAS-50-30-0.5