BASLAC 50-420 2K Clear Hardener Normal VOC
  • BASLAC 50-420 2K Clear Hardener Normal VOC

BASLAC 50-420 2K Clear Hardener Normal VOC, 2K Tužidlo normal pro VOC, 2,5 L

2 526,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 50-420 2K Clear Hardener Normal VOC, 2,5 L
- 2K Tužidlo normal pro VOC bezbarvé laky, 2,5 l

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-02-24

baslac® 2K TUŽIDLO NORMAL PRO VOC BEZBARVÉ LAKY, 2,5 L

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 361d Podezření na poškození plodu v těle matky
H 361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

BASLAC
BAS-50-420-2.5