Jsme společnost Toplac s.r.o., IČ 148 02 287, se sídlem Benátky nad Jizerou, Pražská 657, 294 71, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1540.

Naše kontaktní údaje jsou: Toplac s.r.o., Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou, tel. číslo: 326 362 581, e-mail: info@toplac.cz.

Provozujeme webové stránky na www.toplac.cz, www.dokonalylesk.cz, www.chromepaint.cz, www.colormotion.cz. Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme níže.

Jaké typy cookies u nás používáme?

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků, a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete, například v určitém jazyce, nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na jakém základě cookies zpracováváme?

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.

Analytické, bezpečnostními a preferenční cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit. Vy proti němu můžete vznést tzv. námitku. Toto zpracování nám znemožníte nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies naleznete zde:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro nás cookies zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami, více informací zde.

Poskytovatel služby Facebook provozovaný společností Facebook Ltd. se sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, v souladu se svými podmínkami, více informací zde.

Poskytovatel služby Sklik - společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 Smíchov, v souladu se svými podmínkami, více informací zde.

Dále bychom chtěli zmínit:

S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce níže.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název

 

Typ

 

Kdo ji využívá

 

Expirace

 

Co dělá (účel)

 

Toplac

 

Technické

 

My

 

Do zavření prohlížeče

 

Zajištění funkcionality webových stránek

 

Google Analytics, Ad, Doubleclick

 

Analytické, preferenční, marketingové

 

My, Google

 

Zůstávají uložené (záleží na nastavení vašeho počítače)

 

Sledujeme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. Používáme analytické funkce. Služby z Ad a Doubleclick slouží k marketingovému profilování. Díky nim s vámi zůstáváme v kontaktu například personalizovanou reklamou.

 

Facebook

 

Marketingové

 

My, Facebook

 

90 dní

 

Slouží k marketingovému profilování a díky nim s vámi zůstáváme v kontaktu.

 

Sklik

 

Marketingové

 

My, Sklik

 

30 dní

 

Slouží k marketingovému profilování a díky nim s vámi zůstáváme v kontaktu například personalizovanou reklamou.

 

__zlcmid

 

Technická

 

My

 

1 rok

 

Sledování pohybu na našich stránkách

 

eu-cookies

 

Technická

 

My

 

Trvalé, nebo do smazání cookies uživatelem

 

Sledování pohybu na našich stránkách

 

_ga

 

Technická

 

My, Google

 

2 roky

 

Tento soubor cookie používáme k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je zahrnutý do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.

 

_gat

 

Technická

 

My, Google

 

1 den

 

Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku a k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookies mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů.

 

_gid

 

Technická

 

My, Google

 

1 den

 

Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá.