Baslac 40-510 AMBIENT CLEAR VOC - bezbarvý lak, 2L

2 137,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

Baslac 40-510 AMBIENT CLEAR VOC, bezbarvý lak, 2 L 
BAS-40-510-2

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-10-08

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

Baslac AMBIENT CLEAR VOC, bezbarvý lak, 2 L.

Bezbarvý lak s rychlým vytvrzováním při pokojové teplotě ve dvoulitrovém balení.
Zaručuje vysoký obsah pevných částic pro bezpečné lakování. Výborně se rozlévá, rychle schne.
Vysoký stupeň tvrdosti povrchu. Snadné leštění. Míchací poměr 4 : 1.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost a závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BASLAC
BAS-40-510-2