BASLAC 60-10 Reducer Universal Fast
  • BASLAC 60-10 Reducer Universal Fast

BASLAC 60-10 Reducer Universal Fast - Univer. ředidlo rychlé, 5L

2 063,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 60-10 Reducer Universal Fast
- Univerz. ředidlo rychlé, 5 L

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-11-18

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

BASLAC 60-10 Reducer Universal Fast - Univerzální ředidlo rychlé, 5 L

baslac® UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO RYCHLÉ, 5 L

Informace o nebezpečnosti (H věty)
H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

BASLAC
BAS-60-10-5

Mohlo by vás také zajímat