BASLAC 60-30 Reducer Universal Slow
  • BASLAC 60-30 Reducer Universal Slow

BASLAC 60-30 Reducer Universal Slow - Univerzální ředidlo pomalé - 5L

1 978,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 60-30 Reducer Universal Slow
- UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO POMALÉ, 5L

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-12-12

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

BASLAC 60-30 Reducer Universal Slow - UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO POMALÉ, 5 L

baslac® UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO POMALÉ, 5 L

Informace o nebezpečnosti (H věty)
H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

BASLAC
BAS-60-30-5

Mohlo by vás také zajímat