BASLAC 60-40 Reducer Universal extra slow
  • BASLAC 60-40 Reducer Universal extra slow

BASLAC 60-40 Reducer univ. extra slow - Univ. ředidlo velmi pomalé - 1L

442,00 Kč
Cena včetně DPH

BASLAC 60-40 Reducer Universal extra slow
- UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO VELMI POMALÉ, 1 L

Počet
Dodání do 14 dnů

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2021-10-07

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

BASLAC 60-40 Reducer Universal extra slow 
- UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO VELMI POMALÉ, 1 L

baslac® UNIVERZÁLNÍ ŘEDIDLO VELMI POMALÉ, 1 L


Informace o nebezpečnosti (H věty)


H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

BASLAC
BAS-60-40-1

Mohlo by vás také zajímat