BASLAC 60-20 Reducer Universal Normal
  • BASLAC 60-20 Reducer Universal Normal

BASLAC 60-20 Reducer Universal Normal - Univerzální ředidlo normal, 1 L

461,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 60-20 Reducer Universal Normal
- Univerzální ředidlo normal, 1 L

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-02-24

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

baslac® REDUCER UNIVERSAL NORMAL - Univerzální ředidlo normal - 1 L

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

BASLAC
BAS-60-20-1

Mohlo by vás také zajímat