BASLAC 50-15 2K Hardener Fast
  • BASLAC 50-15 2K Hardener Fast

BASLAC 50-15 2K Hardener Fast - 2K Tužidlo krátké, 0,5 L

709,00 Kč
Cena včetně DPH

BASLAC 50-15 2K Hardener Fast
- 2K Tužidlo krátké, 0,5 L

Počet
Dodání do 14 dnů

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

baslac® BASLAC 50-15 2K Hardener Fast - 2K Tužidlo krátké, 0,5 L

Informace o nebezpečnosti (H věty)

H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě

BASLAC
BAS-50-15-0.5