BASLAC 50-415 2K Clear Hardener Fast VOC
  • BASLAC 50-415 2K Clear Hardener Fast VOC

BASLAC 50-415 2K - 2K Tužidlo rychlé pro VOC bezbarvé laky, 2,5 L

3 061,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

BASLAC 50-415 2K - 2K Tužidlo rychlé
pro VOC bezbarvé laky, 2,5 L

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-08-25

  Možnost platby GoPay

U nás zaplatíte platební bránou

BASLAC 50-415 2K Clear Hardener Fast VOC - 2K Tužidlo rychlé
pro VOC bezbarvé laky, 2,5 L

baslac® 2K TUŽIDLO RYCHLÉ PRO VOC BEZBARVÉ LAKY, 2,5 L


Informace o nebezpečnosti (H věty)


H 226 Hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 317 Může způsobit alergickou kožní reakci
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 332 Zdraví škodlivý při vdechování
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

BASLAC
BAS-50-415-2.5